decyzja środowiskowa Poznań
admin Posted on 21:09

Inwestycje, które mogą wpływać na środowisko – Jak je prowadzić?

Niejeden inwestor przekonał się już, iż przeszkodą w budowaniu, rozbudowywaniu czy zmienianiu charakteru już istniejącego zakładu często jest środowisko. Dokładniej mówiąc wpływ inwestycji na nie. Aby móc dokonywać przedsięwzięcia potrzebna jest nie tylko decyzja środowiskowa Poznań. W tym artykule wyjaśniamy o jakie inwestycje chodzi, a także jakich pozwoleń wymagają.

O co chodzi z tym wpływem na środowisko?

Inwestycje, które mogą trwale lub potencjalnie wpływać na środowisko wymagają specjalnych pozwoleń. Ale o jaki wpływ na środowisko chodzi? Mówimy tu o inwestycjach, które już podczas budowy, a także w trakcie eksploatacji mogą mieć negatywny wpływ na pobliską faunę, florę a także ludzi. Dotyczy to emitowanych spalin, hałasu, okropnego zapachu i nie tylko. Żeby dowiedzieć się, kiedy należy się ubiegać o decyzję środowiskową warto by sięgnąć do samego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku. Możemy tam znaleźć pełną listę przedsięwzięć wymagających specjalnych decyzji i pozwoleń. Poniżej kilka z nich:

  • instalacje do zbierania i przetwarzania odpadów,
  • zabudowa przemysłowa, usługowa bądź inna o powierzchni minimum 1 ha,
  • budowa ujęcia wody,
  • farmy fotowoltaiczne,
  • fermy drobiu,
  • inwestycje związane z infrastrukturą drogową i kolejową.
pozwolenia środowiskowe Poznań

Jak wygląda proces inwestycyjny w takich przypadkach?

Dla inwestycji mogących trwale lub potencjalnie wpływać na środowisko niezbędna jest chociażby decyzja środowiskowa Poznań. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogą wydać różne organy, w zależności od konkretnej sytuacji. W przypadku inwestycji, które zawsze znacząco będą oddziaływać na środowisko zgodę wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. D takich przedsięwzięć zaliczamy: drogi, składowiska odpadów promieniotwórczych, instalacje przemysłowe ropy i produktów naftowych, substancji chemicznych, a także gazu; napowietrzne linie elektroenergetyczne, sztuczne zbiorniki wodne, jak i obiekty jądrowe. Do starosty należy zwrócić się w sytuacji scalania, podziału, a także wymiany gruntów. Przy niektórych inwestycjach należy udać się do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Oczywiście opisana decyzja to nie wszystko. Potrzebne są różnego rodzaju pozwolenia środowiskowe Poznań.

Jeżeli nie wiesz, jak zdobyć niezbędne dokumenty, skorzystaj z pomocy fachowców – doradców środowiskowych.